Vision
Program
Partistyrelse
Partiregistrering
Torgmöten 2016
Kontakt
Det Nya Landet är en vision öppen för alla. Det nya syftar främst på nya tankar och idéer om hur vi kan leva i fred och frihet.

Att vi vill kalla oss Invandrarparti är främst för att belysa och problematisera och i slutända neutralisera begreppet och dess söndrande verkan, genom att i praktiken se oss alla som de invandrare vi ur naturens perspektiv naturligtvis är. Vi har förvisso några förslag på hur integration av nyinvandrade kan förbättras men vi har få konkreta förslag riktade till någon specifik grupp. Vi tycker det är viktigt att alla som befinner sig här i landet känner sig välkomna och kan vara delaktiga i att skapa ett än bättre samhälle. Vi tror att 1900-talets folkhem var ett steg i rätt riktning men vi vill gärna se ett än mer ekologiskt och liberalt folkhem lämpat för 2000-talet.
Vi är måna om ekologin, att vi undviker att åsamka oss själva och naturen mer skada och att vi lyckas skapa ett samhälle i verklig balans.

Vi är måna om att vi alla har vår hälsa i behåll från början till slut. Vi tror det främst beror på vad vi äter, hur vi rör på oss och hur vi ser på oss själva och världen. Vi tycker att ekologisk produktion borde ha lägre moms och att saker vi vet är mindre bra för oss tvärtom borde ha högre moms. Vi tycker att BOT avdraget är viktigare än RUT. Vi tycker att statliga forskningsresurser borde satsas även på så kallade alternativa hälsometoder.

Vi är måna om våra barn och vårt samhälles framtida utveckling och hoppas kunna skapa en verkligt meningsfull utbildning som kan ge alla de kunskaper som vi behöver.

Vi tror det bland annat innefattar yoga och meditation och mer av konst, musik, teater och konsumentkunskap. Vi tror nygamla undervisningsmetoder, som den individuella skrivtavlan, kan vara viktiga, men vi tror framförallt att fler lärare med bättre utbildning är vägen. Vi tror att det finns metoder som underlättar våra barns inträde i vuxenvärden, även här är det inga nyheter vi förespråkar utan gamla och väl beprövade metoder som bara har fallit ur vårt medvetande.

Vi är måna om att stå utanför militära allianser och istället återuppta vår tradition av framsynt och modigt internationellt fredsarbete.

Vi tror att militärallianser ger minskade möjligheter och möjligen ett större mått av fara. Internationellt fredsarbete ger däremot både vänner och fler möjligheter. Vår frihet bygger på kunskap och medvetenhet, på integritet i stort och smått och en verklig förståelse för hur världen ser ut och för vad vår själständighet innebär i from av givande och tagande. Vi tror naturligtvis nationalstaterna kommer att bestå ännu en tid men vår vision är global enighet, fred och frihet utan gifter. Det känns egentligen inte som om någon annan vision är möjlig.

Vi är måna om att alla mer solidariskt får del av den energi som vi utvinner ur vår gemensamma jord.

Vi tror förvisso inte att materiel rikedom gör oss lyckliga i sig själv. Vi vet att den ger bekvämlighet men också att den kan vara skadlig om den används fel. Vi tror däremot att större integration mellan arbete och fritid, mer integration i lokalsamhället, mer vistelse i naturen, större närvaro i nuet ger balans, hälsa och lycka. Vi tror inte att en ökad produktion och konsumtion utan andra mål än vinst är lösningen på någonting. Vi tror att vi alla skulle kunna leva hälsosamma och balanserade liv om vi bara beslöt oss för att fokusera våra krafter på att producera och göra det som vi verkligen vill ha.

 

 

 

Tankar & Urklipp
"Naomi Klein tror på framtiden" 2015-11-17
"Snowden allas vår hjälte."
2015-11-08
"Vem vill ha nya minoriteter?"
2015-11-04
"Det nya proletariatet"
2015-10-30