Vision
Program
Partistyrelse
Partiregistrering
Torgmöten 2016
Kontakt

 

Bli medlem i Det Nya landet

Medlemsavgiften är 100 kr.

Betalas till Plussgiro 70000-8

Ange namn, adress, email och personnr.

 

 
 

SKRIV DIN MOTION TILL PARTISTÄMMAN DEN 12 APRIL 2016

Ska ha inkommit senast den 15 mars för att kunna beredas til stämman.
Skicka motioner per brev eller ebrev. Ange namn och medlemsnr.

Brev: Box 0000, 111 17 Stockholm

Ebrev: kansliet@detnyalandet.se