Vision
Program
Partistyrelse
Partiregistrering
Torgmöten 2016
Kontakt
Vid konstituerande partistämma 2015-08-08 valdes enligt följande.
Ordförande: Per Zetterström, Stockholm Ledamot: Moris Kattani, Kristianstad
Sekreterare: Carlos Ortis, Stockholm Ledamot: Anna Moberger, Nässjö
Kassör: Juli Savelyeva, Malmö Ledamot Urban Modig, Ramsele
Ledamot: Jasmine Arnout, Göteborg Ledamot: Jom Tong, Stockholm
Första ordinarie Partistämma går av stapeln på Cirkus i Stockholm den 12 april 2016