Vision
Program
Partistyrelse
Partiregistrering
Torgmöten 2016
Kontakt
Vi arbetar kontinuerligt med att samla namnunderskrifter för att registerar Partibeteckningen.

Skriv i Kommun och Landsting om du inte bor i någon av storstäderna, skriv ut och samla in.
Registering av Partibeteckning - Alla kommuner Registering av Partibeteckning - Stockholm
Registering av Partibeteckning - Malmö Registering av Partibeteckning - Göteborg
   
Skicka dina infyllda listor till Det Nya landet, Box 3481, 111 17 STOCKHOLM

Vi har som mål att vara ett registrerat Parti till partistämman i April.